IKEA gebruikt cookies om het gebruik van de site te vergemakkelijken. Meer weten over cookies?

Het gebruik van cookies is uitgeschakeld. Daardoor worden je voorkeuren niet opgeslagen en zal de IKEA website je niet herkennen bij je volgend bezoek. Ontdek hoe je cookies kan inschakelen voor een vlottere webervaring

Er zijn momenteel problemen met het bijwerken van de prijzen. De weergegeven prijzen zijn weinig betrouwbaar. Probeer later opnieuw om zeker te zijn dat je de correcte prijs te zien krijgt.

IKEA Better Food-programma's

De IKEA Better Food-programma's bieden een kader voor de algemene visie van IKEA Food op het vlak van duurzame landbouw. Ze bieden een reeks aankoopcriteria voor alle belangrijkste diersoorten in onze voedselbevoorradingsketen. Die zijn vooral gericht op het welzijn van boerderijdieren, het gebruik van antibiotica en onze CO2-voetafdruk op het niveau van de boerderijen. Ze bevatten ook duidelijke regionale roadmaps die geïmplementeerd moeten worden. Wij willen dat de aankoop van eieren, kip, varkens- en rundvlees, zuivel en zalm tegen 2025 volledig voldoet aan de Better Food-programma's.

In eerste instantie focussen we op Better Chicken (zie hieronder), dat onze minimale aankoopcriteria omvat voor alle vleeskippenproducten in onze wereldwijde voorraadketen. Alle kippenproducten aangekocht voor IKEA Food zullen voldoen aan alle criteria van het IKEA Food Better Chicken-programma tegen 2025. Belangrijke mijlpalen voor kip vinden plaats in 2020 en 2025. Better Chicken wordt gelanceerd in januari 2018. We zullen samen met onze leveranciers de praktische overwegingen bespreken en de criteria uitwerken. Naast criteria op het niveau van de boerderij, hebben we ook een bepaling rond transport en slachting toegevoegd die we willen implementeren via de IKEA Richtlijnen voor Transport en Slachting.

Alle kippenproducten aangekocht voor IKEA Food zullen voldoen aan alle criteria van het IKEA Food Better Chicken-programma tegen 2025.

We werken hard om te garanderen dat al onze kippenproducten aangekocht worden volgens goede dierenwelzijnsnormen en dat ze voldoen aan de criteria van het IKEA Food Better Chicken-programma tegen 2025.

IKEA Food Better Chicken-programma roadmap voor Noord-Amerika, Europa, en Zuidoost-Azië:

Alle kippenproducten aangekocht voor IKEA Food zullen voldoen aan alle criteria van het IKEA Food Better Chicken-programma tegen 2025.

* IKEA Food is actief in verschillende regio's. We verwachten dat zij voldoen aan de Better-programma's tegen 2025.  We richten ons eerst op de grootste regio's, zoals Noord-Amerika, Europa en Zuidoost-Azie.— We zullen lessen trekken uit onze ervaringen en die toepassen bij de implementering in de resterende regio's. Voor Zuidoost-Azië zijn er verdere analyses nodig in samenwerking met onze leveranciers.

Better Chicken vereisten

Bezettingsdichtheid
Maximale bezettingsdichtheid van of 30 kg/m2 zodat de kippen voldoende ruimte hebben. Maximaal één uitdunningsfase per toom kippen in regio's waar het uitdunnen van de toom een gangbare praktijk is.

Verlichting
Meer verlichting en een voorkeur voor natuurlijk licht. Bovendien bevordert een correct verlichtingsschema van 24 uur met een normaal dag- en nachtpatroon de gezondheid van de kippen. Minimaal 8 uur continu daglicht en 6 uur continu donker. De norm is 50 lux in Europa. In Noord-Amerika gaan we voor 50 lux en in Zuidoost-Azië vereisen we 20 lux.

Plan voor de koppelgezondheid
Een geschreven plan, opgesteld samen met een dierenarts, dat de nadruk legt op de gezondheid op lange termijn en andere welzijnscriteria. Dit plan omvat de welzijnscriteria en gezondheidsresultaten die essentieel zijn om op een objectieve manier onze nieuwe aankoopcriteria te beoordelen wat betreft het welzijn van de individuele kippen. Bijvoorbeeld: verlamming (moeilijkheden bij het wandelen), brandhakken en activiteitniveaus enz.

Antibiotica
De IKEA Food richtlijnen voor antibioticagebruik worden nageleefd: tegen 2020 mag er geen routine antibioticagebruik meer zijn en plannen we de uitfasering van de belangrijkste antibiotica die een impact kunnen hebben op de gezondheid van de mens tegen 2025.

Verrijking van de omgeving
Om de fysieke en sociale omgeving van de dieren te verbeteren moet de verrijking ervan minstens bestaan uit stokken of platformen om op te zitten en voorwerpen om in te pikken. Een verrijking van de omgeving voor vleeskippen heeft een positieve impact op de gezondheid en geeft de kippen de kans om natuurlijk gedrag te vertonen. Enkele voorbeelden: stro, platformen, stokken en voorwerpen om in te pikken zoals kool of houten blokken die je ophangt.

Weersomstandigheden
Verbeterde weersomstandigheden betekenen onder meer droog en rul stro, goede luchtkwaliteit en goed thermisch comfort.

Mestbeheerplan
Een uitgeschreven plan voor de berging, de verwerking en het gebruik van dierenmest voor de bescherming van de bodem en de waterlopen.

Voer dat niet bijdraagt tot ontbossing
Voer dat niet bijdraagt tot ontbossing is onder meer palmolie en soja. Dit kunnen we op het niveau van de boerderij controleren of via andere maatregelen op ondernemingsniveau. 

Natuurlijk licht
De kippen krijgen natuurlijk licht via ramen, lichtkoepels of stallen met één of twee open zijden.

Rassen met een meetbaar betere gezondheid en beter gedrag
Genetische selectie voor een snelle groei en veel borstvlees zorgt voor een onevenwicht tussen de productiebehoeften en het welzijn van het dier. We streven ernaar rassen te gebruiken die trager groeien, gezonder zijn en natuurlijk gedrag vertonen, maar ook een goede productie leveren.  

Slachten en transport
De criteria voor slachting en transport worden geïmplementeerd via de IKEA richtlijnen voor Transport & Slachting met onder meer criteria voor gecontroleerde atmosferische verdoving voor minder stress bij het aanhangen. 

Maak kennis met Priya Motupalli, Sustainable Sourcing Specialist en Jacqueline Macalister, Health & Sustainability Manager bij IKEA Food.

Maak kennis met Priya Motupalli, Sustainable Sourcing Specialist en Jacqueline Macalister, Health & Sustainability Manager bij IKEA Food.

Better Chicken vereisten

 
Ons intern governanceproces dat toezicht houdt op de implementatie bestaat uit een stuurgroep en een werkgroep met belangrijke interne stakeholders, leveranciers en welzijnsexperts.
 
Met derde partijen en interne controlemethodes controleren we of ons programma voldoet aan de externe verwachtingen.
 
Er wordt jaarlijks gerapporteerd over de vooruitgang in het IKEA Gezondheids- en duurzaamheidsrapport.