IKEA gebruikt cookies om het gebruik van de site te vergemakkelijken. Meer weten over cookies?

Het gebruik van cookies is uitgeschakeld. Daardoor worden je voorkeuren niet opgeslagen en zal de IKEA website je niet herkennen bij je volgend bezoek. Ontdek hoe je cookies kan inschakelen voor een vlottere webervaring

Er zijn momenteel problemen met het bijwerken van de prijzen. De weergegeven prijzen zijn weinig betrouwbaar. Probeer later opnieuw om zeker te zijn dat je de correcte prijs te zien krijgt.

Algemene voorwaarden inzake de toegang tot en het gebruik van Småland

 • De kinderen toegelaten tot Småland moeten een minimumlengte hebben van 100cm en een maximumlengte van 135cm
 • De kinderen moeten ten minste 3 jaar zijn aangezien de gehele faciliteit goedgekeurd is voor kinderen van 3 jaar en ouder
 • De kinderen moeten zelfstandig zijn, op een begrijpelijke wijze communiceren en moeten in staat zijn om zelfstandig het toilet te gebruiken of een luier dragen (er zijn geen faciliteiten om luiers te verschonen, IKEA medewerkers helpen de kinderen die naar het toilet gaan niet.)
 • IKEA behoudt zich het recht voor om eenzijdig een kind/kinderen te weigeren indien IKEA meent dat het/deze niet voldoet/voldoen aan de voorwaarden of dat dit in het belang van het kind/de kinderen is of in het belang van de andere kinderen in Småland.
 • De ouder(s)/voogd(en) die (een) kind(eren) toevertrouwt/toevertrouwen aan IKEA medewerkers in Småland moet(en) dit kind/deze kinderen registreren. Enkel volwassenen (18 jaar en ouder) kunnen een kind inschrijven. De ouders/voogden die (een) kind(eren) inschrijven, krijgen een polsband.
 • De ouder(s)/voogd(en) dient/dienen alle relevante informatie te verstrekken die noodzakelijk is om het welzijn en de veiligheid van het kind te verzekeren(1). Deze informatie zal verwerkt worden door IKEA(2) in het belang en voor de veiligheid van het kind/de kinderen en voor het voormelde doeleinde. IKEA zorgt voor de beveiliging van de informatie met alle gepaste technische en organisatorische maatregelen die noodzakelijk zijn om de persoonsgegevens te beschermen tegen enige accidentele of ongeoorloofde handeling. De ouder(s)/voogd(en) heeft/hebben het recht op toegang en rechtzetting van de informatie door zich te richten tot een IKEA medewerker die werkt in Småland. De informatie zal niet overgedragen worden aan derden en zal verwijderd worden binnen de drie maanden nadat het kind/de kinderen geregistreerd werd(en) in Småland.
 • De ouder(s)/voogd(en) moet(en) in de winkel blijven gedurende het verblijf (de registratie) van het kind/de kinderen in Småland.
 • Enkel een ouder/voogd met een polsband kan het kind ophalen. Geen polsband = geen ophaling.
 • Het maximum aantal kinderen toegelaten in de Småland speelfaciliteit kan en mag niet overschreden worden.
 • Kinderen met speciale behoeften zijn welkom in Småland. Het is essentieel in het belang van de veiligheid en het welzijn van het kind dat alle
  speciale behoeften onder onze aandacht worden gebracht voordat het kind de speelfaciliteit betreedt. De ouders/voogden erkennen en aanvaarden uitdrukkelijk dat IKEA medewerkers niet opgeleid zijn om te zorgen voor kinderen met speciale behoeften en dat IKEA dus niet aansprakelijk gesteld kan worden.
 • Ingeval van een noodgeval waardoor evacuatie noodzakelijk is, aanvaardt/aanvaarden de ouder(s)/voogd(en) dat de IKEA medewerkers alle noodzakelijke maatregelen zullen treffen voor de evacuatie van de kinderen die geregistreerd zijn in Småland.
 • De ouder(s)/voogd(en) blijft/blijven ten allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun kind(eren). IKEA kan niet aansprakelijk gesteld
  worden indien een kind slachtoffer wordt van een ongeval, ongeacht de oorzaak van dit ongeval (zoals, maar niet beperkt tot een medische reden of het gedrag van een ander kind in Småland). De ouder(s)/voogd(en) zal/zullen onbeperkt aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of verlies veroorzaakt door het kind/de kinderen ten aanzien van IKEA.
 • IKEA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van of schade aan kleding of enig ander voorwerp dat werd binnengebracht in de gebouwen van IKEA.
 
Ingeval deze algemene voorwaarden niet worden nageleefd, behoudt IKEA zich het recht voor om de noodzakelijke maatregelen te treffen om de veiligheid van de kinderen en IKEA medewerkers te verzekeren.
 
1) Zoals, maar niet beperkt tot hun eigen naam en gsm-nummer, de naam van het kind/de kinderen, hun geboortejaar en de medische informatie die relevant is voor het verblijf in Småland
(2) IKEA Belgium NV/SA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1930 Zaventem, Weiveldlaan 19 en met ondernemingsnummer 0425.258.688.