IKEA บางนา

ให้บ้านกลับเป็นบ้านเหมือนเดิม
ที่ IKEA เราเชื่อว่า “บ้าน” คือที่ที่สำคัญที่สุดในโลก ในช่วงเวลายากลำบากเช่นนี้ที่ชาวไทยนับล้านต้องจากถิ่นฐาน สูญเสียบ้านเรือน หรือบ้านเรือนเสียหายอย่างหนักจากอุทกภัยครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบทศวรรษของประเทศไทย IKEA รู้สึกเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ร้อนที่ผู้คนจำนวนมากต้องเผชิญ

ขณะที่ IKEA เปิดสโตร์ซึ่งเปรียบเหมือนบ้านหลังใหม่ของเราในกรุงเทพไปในวันที่ 3 พ.ย. ที่ผ่านมา เราก็ยังได้วางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้ได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขอีกครั้งด้วยวิถีทางที่ยั่งยืน IKEA ได้บริจาคเงินจำนวน 20,000,000 บาท ผ่านองค์กรพันธมิตรของเราคือมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้ทันท่วงที และอีกส่วนหนึ่งจะใช้ในการฟื้นฟูสภาพชีวิตความเป็นอยู่หลังน้ำลด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการกล้า...ดี ซึ่งเป็นโครงการที่ IKEA สนับสนุนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ในการช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับมายืนหยัดและใช้ชีวิตอย่างปกติได้ที่ โครงการกล้าดี

หรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF