New
ความลึก: 23 ซม. ความสูง: 26 ซม. ความกว้าง: 27 ซม.
New
ความยาว: 140 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 5 กก.
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม. ความสูง: 12 ซม. ปริมาตร: 1.5 ลิตร
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม. ความสูง: 12 ซม. ปริมาตร: 1.5 ลิตร
New
ความยาว: 40 ซม. ความกว้าง: 65 ซม.
New
ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 0.70 กก.
New
ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 0.70 กก.
New
ความยาว: 74 ซม. ความกว้าง: 55 ซม.
ดูคอลเล็คชั่น พัวสิกเพิ่มเติม
New
ความยาว: 40 ซม. ความกว้าง: 65 ซม.
New
ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. น้ำหนักไส้: 610 ก.
New
ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 150 ซม. น้ำหนักไส้: 450 ก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 ซม. ความสูง: 11 ซม. ปริมาตร: 3 ลิตร
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 ซม. ความสูง: 11 ซม. ปริมาตร: 3 ลิตร
New
ความยาว: 19 ซม. ความสูง: 18 ซม. ความกว้าง: 11 ซม.
ดูซีรีส์ DUKTIG/ดุคติกเพิ่มเติม
New
ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. น้ำหนักไส้: 1100 ก.
New
ความยาว: 145 ซม. ความกว้าง: 145 ซม.
New
ความยาว: 240 ซม. ความกว้าง: 145 ซม.
New
ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 120 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 57 ซม. น้ำหนักไส้: 900 ก. น้ำหนักรวม: 1130 ก.
ดูคอลเล็คชั่น พัวสิกเพิ่มเติม
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม.
New
ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. น้ำหนักไส้: 865 ก.
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 100 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1200 ก./ตร.ม ความหนาแน่นของขนพรม: 400 ก./ตร.ม
ดูคอลเล็คชั่น อูทฟุชก้าเพิ่มเติม