New
ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 75 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความลึก: 34 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 20 ซม. ความสูง: 62 ซม.
New
ความกว้างลิ้นชัก: 42 ซม. ความลึก: 37 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 28 ซม.
New
ความยาว: 300 ซม. ความกว้าง: 200 ซม. ความหนาแน่นของขนพรม: 1150 ก./ตร.ม
New
ความลึก: 79 ซม. ความสูง: 102 ซม. ความกว้าง: 90 ซม.
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นของขนพรม: 3460 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความลึก: 73 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 57 ซม. ความลึกที่นั่ง: 46 ซม.
New
ความลึก: 79 ซม. ความสูง: 102 ซม. ความกว้าง: 90 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ STUVA/สตูฟว่าเพิ่มเติม
New
ความลึก: 79 ซม. ความสูง: 102 ซม. ความกว้าง: 90 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ STUVA/สตูฟว่าเพิ่มเติม
New
ความยาว: 140 ซม. ความสูง: 52 ซม. ความกว้าง: 65 ซม.
New
ความลึก: 70 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 69 ซม. ความสูง: 74 ซม.
New
ความกว้างลิ้นชัก: 38 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 34 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความกว้างลิ้นชัก: 95 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 40 ซม.
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 120 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความกว้างลิ้นชัก: 42 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 40 ซม.
New
ความยาว: 107 ซม. ความสูง: 44 ซม. ความกว้าง: 76 ซม.
ดูซีรีส์ NOCKEBY/นุกเกบีเพิ่มเติม
New
ความยาว: 107 ซม. ความสูง: 44 ซม. ความกว้าง: 76 ซม.
ดูซีรีส์ NOCKEBY/นุกเกบีเพิ่มเติม