New
ความยาว: 59 ซม. ความกว้าง: 34 ซม. น้ำหนักไส้: 205 ก.
New
ปริมาณแสง: 200 ลูเมน กำลังไฟ: 3.5 วัตต์
ดูซีรีส์ LEDARE/เลียดดาเร่เพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 33 ซม.
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 มม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม. ความสูง: 8 ซม. ปริมาตร: 1 ลิตร
ดูซีรีส์เฟอร์บลัฟฝัดเพิ่มเติม
New
ความยาว: 125 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม. ความสูง: 14 ซม. ปริมาตร: 4 ลิตร
New
ปริมาณแสง: 400 ลูเมน กำลังไฟ: 8.0 วัตต์
ดูซีรีส์ LEDARE/เลียดดาเร่เพิ่มเติม
New
ความสูง: 85 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
New
ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 180 ซม.
New
ความลึก: 4.5 ซม. ความสูง: 12 ซม. ความกว้าง: 10 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความลึก: 23 ซม. ความสูง: 26 ซม. ความกว้าง: 27 ซม.
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 75 มม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม. ความสูง: 12 ซม. ปริมาตร: 1.5 ลิตร
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม. ความสูง: 12 ซม. ปริมาตร: 1.5 ลิตร
New
ความยาว: 74 ซม. ความกว้าง: 55 ซม.
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม. ความสูง: 11 ซม. ปริมาตร: 2 ลิตร
ดูซีรีส์เฟอร์บลัฟฝัดเพิ่มเติม
New
ปริมาณแสง: 1000 ลูเมน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 95 มม. กำลังไฟ: 16.5 วัตต์
ดูซีรีส์ LEDARE/เลียดดาเร่เพิ่มเติม
New
ความยาว: 35 ซม. ความลึก: 23 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 1 กก.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม