New
ความยาว: 30 ซม. ความกว้าง: 30 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 380 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูคอลเล็คชั่นผ้าขนหนู April 2014เพิ่มเติม
New
ความสูง: 29 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 13 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 19 ซม.
New
ความสูง: 29 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 13 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 19 ซม.
New
ความลึก: 17 ซม. ความสูง: 6 ซม. ความกว้าง: 15 ซม.
ดูซีรีส์ ENUDDEN/เอียนุดเดน สำหรับโถงทางเดินเพิ่มเติม
New
ความยาว: 70 ซม. ความกว้าง: 40 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 380 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูคอลเล็คชั่นผ้าขนหนู April 2014เพิ่มเติม
New
ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
New
ความกว้าง: 150 ซม. หนึ่งจบดอกลาย: 64 ซม. ขนาดพื้นที่: 1.50 ตรม.
New
ความกว้าง: 150 ซม. หนึ่งจบดอกลาย: 64 ซม.
New
ความลึก: 37 ซม. ความกว้าง: 30 ซม.
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม.
New
ความยาว: 60 ซม. ความกว้าง: 40 ซม.
New
ความยาว: 16 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม. ความกว้าง: 20 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 27 ซม.
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม. ความสูง: 11.5 ซม. ปริมาตร: 2 ลิตร
New
ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 40 ซม. น้ำหนักไส้: 150 ก. น้ำหนักรวม: 240 ก.
New
ความยาว: 90 ซม. ความกว้าง: 90 ซม.
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 40 ซม. ความสูง: 44 ซม.
New
ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 180 ซม.
New
ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 180 ซม.
New
ความกว้าง: 145 ซม. หนึ่งจบดอกลาย: 92 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความกว้าง: 150 ซม. หนึ่งจบดอกลาย: 64 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความยาว: 59 ซม. ความกว้าง: 34 ซม. น้ำหนักไส้: 205 ก.
New
ปริมาณแสง: 200 ลูเมน กำลังไฟ: 3.5 วัตต์
ดูซีรีส์ LEDARE/เลียดดาเร่เพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 33 ซม.
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 มม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม. ความสูง: 8 ซม. ปริมาตร: 1 ลิตร
ดูซีรีส์เฟอร์บลัฟฝัดเพิ่มเติม
New
ความยาว: 125 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม. ความสูง: 14 ซม. ปริมาตร: 4 ลิตร
New
ปริมาณแสง: 400 ลูเมน กำลังไฟ: 8.0 วัตต์
ดูซีรีส์ LEDARE/เลียดดาเร่เพิ่มเติม
New
ความสูง: 85 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
New
ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 180 ซม.
New
ความลึก: 4.5 ซม. ความสูง: 12 ซม. ความกว้าง: 10 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความลึก: 23 ซม. ความสูง: 26 ซม. ความกว้าง: 27 ซม.
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 75 มม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม. ความสูง: 12 ซม. ปริมาตร: 1.5 ลิตร
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม. ความสูง: 12 ซม. ปริมาตร: 1.5 ลิตร
New
ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 0.70 กก.
New
ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 0.70 กก.
New
ความยาว: 74 ซม. ความกว้าง: 55 ซม.
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม. ความสูง: 11 ซม. ปริมาตร: 2 ลิตร
ดูซีรีส์เฟอร์บลัฟฝัดเพิ่มเติม
New
ปริมาณแสง: 1000 ลูเมน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 95 มม. กำลังไฟ: 16.5 วัตต์
ดูซีรีส์ LEDARE/เลียดดาเร่เพิ่มเติม
New
ความยาว: 35 ซม. ความลึก: 23 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 1 กก.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 ซม. ความสูง: 11 ซม. ปริมาตร: 3 ลิตร
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 ซม. ความสูง: 11 ซม. ปริมาตร: 3 ลิตร
New
ความยาว: 175 ซม. ความกว้าง: 120 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
New
ความยาว: 72 ซม. ความกว้าง: 44 ซม. น้ำหนักรวม: 315 ก.
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ซม. ความสูง: 48 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความยาว: 70 ซม. ความสูง: 53 ซม. ความกว้าง: 23 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 60 ก.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 60 ก.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม. ความสูง: 23 ซม. ความกว้าง: 23 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 125 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 110 ซม. ปลอกหมอนยาว: 35 ซม.
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 125 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 110 ซม. ปลอกหมอนยาว: 55 ซม.
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 125 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 110 ซม. ปลอกหมอนยาว: 55 ซม.
New
ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 120 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม.
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 100 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1200 ก./ตร.ม ความหนาแน่นของขนพรม: 400 ก./ตร.ม
New
ความยาว: 180 ซม. ความกว้าง: 120 ซม. น้ำหนักไส้: 240 ก.
New
ความยาว: 180 ซม. ความกว้าง: 120 ซม. น้ำหนักไส้: 240 ก.
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม.
New
ปริมาณแสง: 150 ลูเมน ความยาว: 42 ซม. ความยาวสายไฟ: 150 ซม.
New
ความยาว: 140 ซม. ความกว้าง: 70 ซม.
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม.
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม.
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม.
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม.
New
ปริมาณแสง: 300 ลูเมน ความยาว: 67 ซม. ความยาวสายไฟ: 150 ซม.
New
ความยาว: 180 ซม. ความกว้าง: 120 ซม.
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม.
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม. ความสูง: 15 ซม. ปริมาตร: 3 ลิตร
ดูซีรีส์เฟอร์บลัฟฝัดเพิ่มเติม
New
ความยาว: 84 ซม. ความกว้าง: 49 ซม. น้ำหนักรวม: 390 ก.
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม.
New
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความลึก: 52 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 42 ซม.
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม.
New
ความยาว: 160 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1200 ก./ตร.ม
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ปริมาณแสง: 340 ลูเมน ความยาว: 92 ซม. ความยาวสายไฟ: 150 ซม.
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม.
New
ความยาว: 160 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1200 ก./ตร.ม
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม.
New
ความยาว: 160 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1200 ก./ตร.ม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 45 ซม. ความสูง: 150 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม.
New
ความยาว: 160 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1200 ก./ตร.ม
New
ความลึก: 46 ซม. ความสูง: 34 ซม. ความกว้าง: 40 ซม.
New
ความลึก: 20 ซม. ความสูง: 20 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความยาว: 185 ซม. ความหนา: 3.2 ซม. ความกว้าง: 78 ซม.
New
ความลึก: 18 ซม. ความสูง: 45 ซม. ความกว้าง: 46 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
สูงอย่างน้อย: 2.1 ม. ปรับได้สูงสุด: 3 ม. ความสูง: 3 ม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 45 ซม. ความสูง: 180 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม. ความสูง: 17 ซม. ปริมาตร: 5 ลิตร
ดูซีรีส์เฟอร์บลัฟฝัดเพิ่มเติม
New
ความยาว: 118 ซม. ความกว้าง: 118 ซม.
ดูซีรีส์ LEKA/เลียคก้าเพิ่มเติม
New
ความลึก: 12.4 ซม. ความสูง: 62 ซม. ความกว้าง: 31 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 38 ซม. ความสูง: 74.7 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 1.80 กก.
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 200 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 60 ซม. ความกว้าง: 35 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 200 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความลึก: 76 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 21 ซม. ความสูงที่วางแขน: 70 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นของขนพรม: 1326 ก./ตร.ม
New
ความยาว: 140 ซม. ความกว้าง: 27 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 35 ซม. ความยาวสายไฟ: 150 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความสูง: 161 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 28 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 33 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ปริมาณแสง: 170 ลูเมน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 34 ซม. ความสูง: 36 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ปริมาณแสง: 170 ลูเมน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 34 ซม. ความสูง: 36 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 70 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความกว้างต่ำสุด: 35 ซม. ความกว้างสูงสุด: 60 ซม. ความลึก: 30 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 140 ซม. น้ำหนัก: 2.18 กก.
New
ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 140 ซม. น้ำหนัก: 2.18 กก.
New
ความลึก: 40 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม. ความสูง: 75 ซม.
ดูซีรีส์บูซุนเงเพิ่มเติม
New
ความลึก: 40 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม. ความสูง: 75 ซม.
ดูซีรีส์บูซุนเงเพิ่มเติม
New
ความยาว: 230 ซม. ความกว้าง: 160 ซม. ความหนาแน่นของขนพรม: 1185 ก./ตร.ม
New
ความยาว: 68 ซม. ความสูง: 113 ซม. ความกว้าง: 38 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความกว้างต่ำสุด: 35 ซม. ความกว้างสูงสุด: 60 ซม. ความลึก: 30 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 70 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 67 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 95 ซม. ความลึกที่นั่ง: 40 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความหนา: 1.9 ซม. ความสูง: 229.4 ซม. ความกว้าง: 49.5 ซม.
ดูเฟอร์นิเจอร์รุ่น PAXเพิ่มเติม
New
ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 105 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความกว้างต่ำสุด: 35 ซม. ความกว้างสูงสุด: 60 ซม. ความลึก: 30 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 75 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความลึกไม่รวมขาตู้: 28 ซม. ความลึกรวมขาตู้: 36 ซม. ความสูงไม่รวมขาตู้: 80 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นของขนพรม: 2300 ก./ตร.ม
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความยาว: 130 ซม. ความสูง: 45 ซม. ความกว้าง: 30 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความลึก: 34 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 20 ซม. ความสูง: 62 ซม.
New
ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 105 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความกว้างต่ำสุด: 35 ซม. ความกว้างสูงสุด: 60 ซม. ความลึก: 30 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความกว้างลิ้นชัก: 42 ซม. ความลึก: 37 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 28 ซม.
New
ความยาว: 170 ซม. ความสูง: 71 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความยาว: 300 ซม. ความกว้าง: 200 ซม. ความหนาแน่นของขนพรม: 1150 ก./ตร.ม
New
ความลึก: 52 ซม. ความสูง: 139 ซม. ความกว้าง: 80 ซม.
ดูซีรีส์บูซุนเงเพิ่มเติม
New
ความลึก: 52 ซม. ความสูง: 139 ซม. ความกว้าง: 80 ซม.
ดูซีรีส์บูซุนเงเพิ่มเติม
New
ความลึก: 79 ซม. ความสูง: 102 ซม. ความกว้าง: 90 ซม.
New
ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 140 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 140 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นของขนพรม: 3460 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความลึก: 60.0 ซม. ความสูง: 187.0 ซม. ความกว้าง: 101.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความยาว: 180 ซม. ความกว้าง: 128 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความลึก: 73 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 57 ซม. ความลึกที่นั่ง: 46 ซม.
New
ความลึก: 79 ซม. ความสูง: 102 ซม. ความกว้าง: 90 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ STUVA/สตูฟว่าเพิ่มเติม
New
ความลึก: 79 ซม. ความสูง: 102 ซม. ความกว้าง: 90 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ STUVA/สตูฟว่าเพิ่มเติม
New
ความยาวต่ำสุด: 138 ซม. ความยาวสูงสุด: 208 ซม. ความสูงหัวเตียง: 79 ซม.
ดูซีรีส์บูซุนเงเพิ่มเติม
New
ความยาวต่ำสุด: 138 ซม. ความยาวสูงสุด: 208 ซม. ความสูงหัวเตียง: 79 ซม.
ดูซีรีส์บูซุนเงเพิ่มเติม
New
ความยาว: 140 ซม. ความสูง: 52 ซม. ความกว้าง: 65 ซม.
New
ความลึก: 44 ซม. ความสูง: 127 ซม. ความกว้าง: 90 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความลึก: 70 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 69 ซม. ความสูง: 74 ซม.
New
ความกว้างลิ้นชัก: 38 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 34 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความกว้างต่ำสุด: 60 ซม. ความกว้างสูงสุด: 180 ซม. ความลึก: 30 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความกว้างลิ้นชัก: 95 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 40 ซม.
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 120 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความกว้างลิ้นชัก: 42 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 40 ซม.
New
ความยาว: 107 ซม. ความสูง: 44 ซม. ความกว้าง: 76 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ NOCKEBY/นุกเกบีเพิ่มเติม
New
ความยาว: 107 ซม. ความสูง: 44 ซม. ความกว้าง: 76 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ NOCKEBY/นุกเกบีเพิ่มเติม
New
ความกว้างลิ้นชัก: 65.0 ซม. ความลึก: 57.8 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 48.6 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 46 ซม. ความสูง: 133 ซม. ความกว้าง: 93 ซม.
New
ความลึกภายใน: 7.5 ซม. ความหนา: 2.2 ซม. ความสูง: 236.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูเฟอร์นิเจอร์รุ่น PAXเพิ่มเติม
New
ความกว้างลิ้นชัก: 95 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 40 ซม.
New
ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 137 ซม. ความกว้าง: 109 ซม.
New
ความกว้างลิ้นชัก: 42 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 40 ซม.
New
ความสูง: 193 ซม. ความกว้างเตียง: 99 ซม. ความยาวเตียง: 207 ซม.
ดูซีรีส์ STUVA/สตูฟว่าเพิ่มเติม
New
ความสูง: 193 ซม. ความกว้างเตียง: 99 ซม. ความยาวเตียง: 207 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ STUVA/สตูฟว่าเพิ่มเติม
New
ความสูง: 193 ซม. ความกว้างเตียง: 99 ซม. ความยาวเตียง: 207 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ STUVA/สตูฟว่าเพิ่มเติม
New
ความกว้างลิ้นชัก: 95 ซม. ความลึก: 59 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 49 ซม.
New
ความสูง: 193 ซม. ความกว้างเตียง: 99 ซม. ความยาวเตียง: 207 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ STUVA/สตูฟว่าเพิ่มเติม
New
ความสูง: 193 ซม. ความกว้างเตียง: 99 ซม. ความยาวเตียง: 207 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ STUVA/สตูฟว่าเพิ่มเติม
New
ความลึก: 97 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม. ความลึกที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ NOCKEBY/นุกเกบีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 97 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม. ความลึกที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ NOCKEBY/นุกเกบีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 97 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม. ความลึกที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ NOCKEBY/นุกเกบีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 97 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม. ความลึกที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ NOCKEBY/นุกเกบีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 88 ซม. ความสูงพนักพิง: 46 ซม. ความลึกที่นั่ง: 62 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความลึกต่ำสุด: 88 ซม. ความลึกสูงสุด: 150 ซม. ค.ลึกของเบาะเก้าอี้ยาว: 140 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความลึกต่ำสุด: 88 ซม. ความลึกสูงสุด: 150 ซม. ค.ลึกของเบาะเก้าอี้ยาว: 140 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความลึกต่ำสุด: 97 ซม. ความลึกสูงสุด: 175 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม.
ดูซีรีส์ NOCKEBY/นุกเกบีเพิ่มเติม
New
ความลึกต่ำสุด: 97 ซม. ความลึกสูงสุด: 175 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ NOCKEBY/นุกเกบีเพิ่มเติม