New
ความลึก: 46 ซม. ความสูง: 34 ซม. ความกว้าง: 40 ซม.
New
ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นของขนพรม: 3460 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม. ความสูง: 12 ซม. ปริมาตร: 1.5 ลิตร
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม. ความสูง: 12 ซม. ปริมาตร: 1.5 ลิตร
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 ซม. ความสูง: 11 ซม. ปริมาตร: 3 ลิตร
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 ซม. ความสูง: 11 ซม. ปริมาตร: 3 ลิตร
New
ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 140 ซม. น้ำหนัก: 2.18 กก.
New
ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 140 ซม. น้ำหนัก: 2.18 กก.
New
ความยาว: 300 ซม. ความกว้าง: 200 ซม. ความหนาแน่นของขนพรม: 1150 ก./ตร.ม
New
ความกว้าง: 150 ซม. หนึ่งจบดอกลาย: 64 ซม. ขนาดพื้นที่: 1.50 ตรม.
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม.
ดูคอลเล็คชั่น ฟลีก้าเพิ่มเติม
New
ความกว้าง: 150 ซม. หนึ่งจบดอกลาย: 64 ซม.
New
ความลึก: 37 ซม. ความกว้าง: 30 ซม.
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม.
ดูคอลเล็คชั่น สปริงงาเพิ่มเติม
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม.
ดูคอลเล็คชั่น อูทฟุชก้าเพิ่มเติม
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 200 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความยาว: 107 ซม. ความสูง: 44 ซม. ความกว้าง: 76 ซม.
ดูซีรีส์ NOCKEBY/นุกเกบีเพิ่มเติม
New
ความยาว: 107 ซม. ความสูง: 44 ซม. ความกว้าง: 76 ซม.
ดูซีรีส์ NOCKEBY/นุกเกบีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 97 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม. ความลึกที่นั่ง: 60 ซม.
ดูซีรีส์ NOCKEBY/นุกเกบีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 97 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม. ความลึกที่นั่ง: 60 ซม.
ดูซีรีส์ NOCKEBY/นุกเกบีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม