New
ความลึก: 44 ซม. ความสูง: 127 ซม. ความกว้าง: 90 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความกว้างต่ำสุด: 35 ซม. ความกว้างสูงสุด: 60 ซม. ความลึก: 30 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความกว้างต่ำสุด: 35 ซม. ความกว้างสูงสุด: 60 ซม. ความลึก: 30 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความยาว: 72 ซม. ความกว้าง: 44 ซม. น้ำหนักรวม: 315 ก.
New
ความกว้างต่ำสุด: 35 ซม. ความกว้างสูงสุด: 60 ซม. ความลึก: 30 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความยาว: 84 ซม. ความกว้าง: 49 ซม. น้ำหนักรวม: 390 ก.
New
ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 60 ซม. ความกว้าง: 35 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม. ความสูง: 15 ซม. ปริมาตร: 3 ลิตร
ดูซีรีส์เฟอร์บลัฟฝัดเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม. ความสูง: 17 ซม. ปริมาตร: 5 ลิตร
ดูซีรีส์เฟอร์บลัฟฝัดเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม. ความสูง: 8 ซม. ปริมาตร: 1 ลิตร
ดูซีรีส์เฟอร์บลัฟฝัดเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม. ความสูง: 11 ซม. ปริมาตร: 2 ลิตร
ดูซีรีส์เฟอร์บลัฟฝัดเพิ่มเติม
New
ความลึก: 18 ซม. ความสูง: 45 ซม. ความกว้าง: 46 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 200 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความสูง: 161 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 28 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 33 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความลึกต่ำสุด: 88 ซม. ความลึกสูงสุด: 150 ซม. ค.ลึกของเบาะเก้าอี้ยาว: 140 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความยาว: 70 ซม. ความกว้าง: 40 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 380 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูคอลเล็คชั่นผ้าขนหนู April 2014เพิ่มเติม
New
ความยาว: 30 ซม. ความกว้าง: 30 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 380 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูคอลเล็คชั่นผ้าขนหนู April 2014เพิ่มเติม
New
ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 180 ซม.
New
ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
New
ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
New
ความยาว: 68 ซม. ความสูง: 113 ซม. ความกว้าง: 38 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ปริมาณแสง: 170 ลูเมน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 34 ซม. ความสูง: 36 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม