New
ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 350 ก.
ดูคอลเล็คชั่น อูทฟุชก้าเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 57 ซม. น้ำหนักไส้: 900 ก. น้ำหนักรวม: 1130 ก.
ดูคอลเล็คชั่น พัวสิกเพิ่มเติม
New
ความยาว: 40 ซม. ความกว้าง: 40 ซม. น้ำหนักไส้: 200 ก.
ดูคอลเล็คชั่น ฟลีก้าเพิ่มเติม
New
ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 350 ก.
ดูคอลเล็คชั่น อูทฟุชก้าเพิ่มเติม
New
ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 350 ก.
ดูคอลเล็คชั่น พัวสิกเพิ่มเติม
New
ความยาว: 19 ซม. ความสูง: 18 ซม. ความกว้าง: 11 ซม.
ดูซีรีส์ DUKTIG/ดุคติกเพิ่มเติม
New
ความสูง: 193 ซม. ความกว้างเตียง: 99 ซม. ความยาวเตียง: 207 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ STUVA/สตูฟว่าเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 27 ซม.
ดูคอลเล็คชั่น สปริงงาเพิ่มเติม
New
ความสูง: 193 ซม. ความกว้างเตียง: 99 ซม. ความยาวเตียง: 207 ซม.
ดูซีรีส์ STUVA/สตูฟว่าเพิ่มเติม
New
ความสูง: 193 ซม. ความกว้างเตียง: 99 ซม. ความยาวเตียง: 207 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ STUVA/สตูฟว่าเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม.
ดูคอลเล็คชั่น สปริงงาเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 33 ซม.
ดูคอลเล็คชั่น สปริงงาเพิ่มเติม
New
ความยาว: 160 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1200 ก./ตร.ม
ดูคอลเล็คชั่น พัวสิกเพิ่มเติม