New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความกว้างลิ้นชัก: 38 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 34 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 120 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความกว้างลิ้นชัก: 65.0 ซม. ความลึก: 57.8 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 48.6 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 60.0 ซม. ความสูง: 187.0 ซม. ความกว้าง: 101.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 มม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 75 มม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 45 ซม. ความสูง: 150 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 45 ซม. ความสูง: 180 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความกว้างลิ้นชัก: 42 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 40 ซม.
New
ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 137 ซม. ความกว้าง: 109 ซม.
New
ความกว้างลิ้นชัก: 95 ซม. ความลึก: 59 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 49 ซม.
New
ความหนา: 1.9 ซม. ความสูง: 229.4 ซม. ความกว้าง: 49.5 ซม.
ดูเฟอร์นิเจอร์รุ่น PAXเพิ่มเติม
New
ความลึกภายใน: 7.5 ซม. ความหนา: 2.2 ซม. ความสูง: 236.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูเฟอร์นิเจอร์รุ่น PAXเพิ่มเติม
New
ความลึก: 17 ซม. ความสูง: 6 ซม. ความกว้าง: 15 ซม.
ดูซีรีส์ ENUDDEN/เอียนุดเดน สำหรับโถงทางเดินเพิ่มเติม