New
ความลึก: 88 ซม. ความสูงพนักพิง: 46 ซม. ความลึกที่นั่ง: 62 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความลึกต่ำสุด: 88 ซม. ความลึกสูงสุด: 150 ซม. ค.ลึกของเบาะเก้าอี้ยาว: 140 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความลึกต่ำสุด: 88 ซม. ความลึกสูงสุด: 150 ซม. ค.ลึกของเบาะเก้าอี้ยาว: 140 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก