New
ความลึก: 18 ซม. ความสูง: 45 ซม. ความกว้าง: 46 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความยาว: 70 ซม. ความสูง: 53 ซม. ความกว้าง: 23 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
สูงอย่างน้อย: 2.1 ม. ปรับได้สูงสุด: 3 ม. ความสูง: 3 ม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความลึก: 4.5 ซม. ความสูง: 12 ซม. ความกว้าง: 10 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม