New
ความกว้าง: 40 ซม. ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความกว้าง: 40 ซม. ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 75 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ ARKELSTORP/อาร์เคลสตอร์ปเพิ่มเติม
New
ความกว้าง: 49 ซม. ความลึก: 34 ซม. ความสูง: 62 ซม.
ดูซีรีส์ HURDAL/ฮูร์ดอลเพิ่มเติม
New
ความยาว: 140 ซม. ความกว้าง: 65 ซม. ความสูง: 52 ซม.
ดูซีรีส์ ARKELSTORP/อาร์เคลสตอร์ปเพิ่มเติม