New
ความยาว: 35 ซม. ความลึก: 23 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 1 กก.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความกว้าง: 35 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความกว้างต่ำสุด: 35 ซม. ความกว้างสูงสุด: 60 ซม. ความลึก: 30 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความกว้าง: 60 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 70 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความยาว: 68 ซม. ความกว้าง: 38 ซม. ความสูง: 113 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความกว้างต่ำสุด: 35 ซม. ความกว้างสูงสุด: 60 ซม. ความลึก: 30 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความกว้าง: 60 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 70 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความกว้างต่ำสุด: 35 ซม. ความกว้างสูงสุด: 60 ซม. ความลึก: 30 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความกว้าง: 60 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 105 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความลึกไม่รวมขาตู้: 28 ซม. ความลึกรวมขาตู้: 36 ซม. ความสูงไม่รวมขาตู้: 80 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความกว้างต่ำสุด: 35 ซม. ความกว้างสูงสุด: 60 ซม. ความลึก: 30 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความกว้าง: 60 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 105 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความกว้าง: 60 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 140 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความกว้าง: 60 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 140 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความกว้าง: 101.0 ซม. ความลึก: 60.0 ซม. ความสูง: 187.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความกว้างต่ำสุด: 60 ซม. ความกว้างสูงสุด: 180 ซม. ความลึก: 30 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความกว้าง: 72.0 ซม. ความกว้างลิ้นชัก: 65.0 ซม. ความลึก: 57.8 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม