New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 120 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 46 ซม. ความสูง: 133 ซม. ความกว้าง: 93 ซม.
New
ความกว้างลิ้นชัก: 33 ซม. ความลึก: 41 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความกว้างลิ้นชัก: 42 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 40 ซม.
New
ความกว้างลิ้นชัก: 42 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 40 ซม.
New
ความกว้างลิ้นชัก: 95 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 40 ซม.
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความกว้างลิ้นชัก: 95 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 40 ซม.
New
ความกว้างลิ้นชัก: 42 ซม. ความลึก: 37 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 28 ซม.
New
ความลึกภายใน: 7.5 ซม. ความหนา: 2.2 ซม. ความสูง: 236.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูเฟอร์นิเจอร์รุ่น PAXเพิ่มเติม
New
ความกว้างลิ้นชัก: 95 ซม. ความลึก: 59 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 49 ซม.
New
ความกว้างลิ้นชัก: 38 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 34 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 137 ซม. ความกว้าง: 109 ซม.
New
ความหนา: 1.9 ซม. ความสูง: 229.4 ซม. ความกว้าง: 49.5 ซม.
ดูเฟอร์นิเจอร์รุ่น PAXเพิ่มเติม
New
ความลึก: 34 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 20 ซม. ความสูง: 62 ซม.