New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 120 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. น้ำหนักไส้: 1100 ก.
New
ความหนา: 2.5 ซม. ความสูง: 120 ซม. ความกว้าง: 83 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูโต๊ะทำงานรุ่น GALANT/BEKANTเพิ่มเติม
New
ความลึก: 25 ซม. ความสูง: 32 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูโต๊ะทำงานรุ่น GALANT/BEKANTเพิ่มเติม
New
ความยาว: 140 ซม. ความหนา: 1.6 ซม. ความกว้าง: 70 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูโต๊ะทำงานรุ่น GALANT/BEKANTเพิ่มเติม
New
ความยาว: 120 ซม. ความหนา: 1.6 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูโต๊ะทำงานรุ่น GALANT/BEKANTเพิ่มเติม
New
ความยาว: 140 ซม. ความหนา: 1.6 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูโต๊ะทำงานรุ่น GALANT/BEKANTเพิ่มเติม
New
ความยาว: 160 ซม. ความหนา: 1.6 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูโต๊ะทำงานรุ่น GALANT/BEKANTเพิ่มเติม
New
ความยาว: 140 ซม. ความหนา: 1.6 ซม. ความกว้าง: 140 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูโต๊ะทำงานรุ่น GALANT/BEKANTเพิ่มเติม
New
ความยาว: 160 ซม. ความหนา: 1.6 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูโต๊ะทำงานรุ่น GALANT/BEKANTเพิ่มเติม
New
ความยาว: 160 ซม. ความหนา: 1.6 ซม. ความกว้าง: 110 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูโต๊ะทำงานรุ่น GALANT/BEKANTเพิ่มเติม
New
ความยาว: 160 ซม. ความหนา: 1.6 ซม. ความกว้าง: 110 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูโต๊ะทำงานรุ่น GALANT/BEKANTเพิ่มเติม
New
ความยาว: 140 ซม. ความสูง: 73 ซม. ความกว้าง: 140 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูโต๊ะทำงานรุ่น GALANT/BEKANTเพิ่มเติม
New
ความกว้างโครงขา: 46 ซม. ความยาวโครงขา: 106 ซม. ความยาว: 120 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูโต๊ะทำงานรุ่น GALANT/BEKANTเพิ่มเติม
New
ความกว้างโครงขา: 46 ซม. ความยาวโครงขา: 126 ซม. ความยาว: 140 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูโต๊ะทำงานรุ่น GALANT/BEKANTเพิ่มเติม
New
ความกว้างโครงขา: 46 ซม. ความยาวโครงขา: 146 ซม. ความยาว: 160 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูโต๊ะทำงานรุ่น GALANT/BEKANTเพิ่มเติม
New
ความยาว: 140 ซม. ความสูง: 73 ซม. ความกว้าง: 70 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูโต๊ะทำงานรุ่น GALANT/BEKANTเพิ่มเติม
New
ความยาว: 160 ซม. สูงอย่างน้อย: 65 ซม. ปรับได้สูงสุด: 85 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูโต๊ะทำงานรุ่น GALANT/BEKANTเพิ่มเติม
New
ความกว้างโครงขา: 96 ซม. ความยาวโครงขา: 146 ซม. ความยาว: 160 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูโต๊ะทำงานรุ่น GALANT/BEKANTเพิ่มเติม
New
ความยาว: 140 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 73 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูโต๊ะทำงานรุ่น GALANT/BEKANTเพิ่มเติม
New
ความยาว: 160 ซม. ความลึก: 80 ซม. ความสูง: 73 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูโต๊ะทำงานรุ่น GALANT/BEKANTเพิ่มเติม