New
ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 75 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความยาว: 140 ซม. ความสูง: 52 ซม. ความกว้าง: 65 ซม.
New
ความลึก: 70 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 69 ซม. ความสูง: 74 ซม.
New
ความยาว: 30 ซม. ความกว้าง: 30 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 380 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูคอลเล็คชั่นผ้าขนหนู April 2014เพิ่มเติม
New
ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 180 ซม.
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม. ความสูง: 23 ซม. ความกว้าง: 23 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ซม. ความสูง: 48 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความยาว: 16 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม. ความกว้าง: 20 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความยาว: 140 ซม. ความกว้าง: 27 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความยาว: 35 ซม. ความลึก: 23 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 1 กก.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความกว้างต่ำสุด: 35 ซม. ความกว้างสูงสุด: 60 ซม. ความลึก: 30 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความกว้างต่ำสุด: 60 ซม. ความกว้างสูงสุด: 180 ซม. ความลึก: 30 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความกว้างต่ำสุด: 35 ซม. ความกว้างสูงสุด: 60 ซม. ความลึก: 30 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 70 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 140 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 105 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความลึก: 18 ซม. ความสูง: 45 ซม. ความกว้าง: 46 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความกว้างต่ำสุด: 35 ซม. ความกว้างสูงสุด: 60 ซม. ความลึก: 30 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความกว้างต่ำสุด: 35 ซม. ความกว้างสูงสุด: 60 ซม. ความลึก: 30 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 60 ซม. ความกว้าง: 35 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 70 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 105 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก