ใหม่
ความยาว: 70 ซม. ความกว้าง: 40 ซม. ขนาดพื้นที่: 0.28 ตรม.
ใหม่
ความยาว: 70 ซม. ความกว้าง: 40 ซม. ขนาดพื้นที่: 0.28 ตรม.
ใหม่
ความยาว: 70 ซม. ความกว้าง: 40 ซม. ขนาดพื้นที่: 0.28 ตรม.
ใหม่
ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม.
ดูคอลเล็คชั่น YPPERLIG/อิปเปอร์ลิกเพิ่มเติม
ใหม่
ความยาว: 30 ซม. ความกว้าง: 11 ซม. ความสูง: 4 ซม.
ใหม่
ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 16 ซม.
ดูคอลเล็คชั่น YPPERLIG/อิปเปอร์ลิกเพิ่มเติม
ใหม่
ความกว้าง: 45 ซม. ความลึก: 4 ซม. ความสูง: 46 ซม.
ดูคอลเล็คชั่น YPPERLIG/อิปเปอร์ลิกเพิ่มเติม
ใหม่
ความยาว: 20 ซม. ความกว้าง: 14 ซม. ความลึก: 7 ซม.
ใหม่
ความสูง: 30 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 24 ซม.
ดูคอลเล็คชั่น YPPERLIG/อิปเปอร์ลิกเพิ่มเติม
ใหม่
ความยาว: 70 ซม. ความกว้าง: 40 ซม. ขนาดพื้นที่: 0.28 ตรม.
ใหม่
ความยาว: 150 ซม. ความกว้าง: 85 ซม. ความสูง: 73 ซม.
ใหม่
ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม.
ดูคอลเล็คชั่น YPPERLIG/อิปเปอร์ลิกเพิ่มเติม
ใหม่
ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม.
ดูคอลเล็คชั่น YPPERLIG/อิปเปอร์ลิกเพิ่มเติม
ใหม่
ความกว้าง: 212 ซม. ความลึก: 78 ซม. ความสูง: 69 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ใหม่
ความสูง: 29 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม.
ใหม่
ความยาว: 140 ซม. ความกว้าง: 70 ซม. น้ำหนัก: 392 ก.
ใหม่
ความกว้าง: 73 ซม. ความกว้างต่ำสุด: 73 ซม. ความกว้างสูงสุด: 127 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ใหม่
ความสูง: 122 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 22 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 15 ซม.
ดูคอลเล็คชั่น YPPERLIG/อิปเปอร์ลิกเพิ่มเติม
ใหม่
ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม.
ดูคอลเล็คชั่น YPPERLIG/อิปเปอร์ลิกเพิ่มเติม
ใหม่
ความกว้าง: 26.5 ซม. ความลึก: 16.5 ซม. ความสูง: 26.5 ซม.
ใหม่
ความยาว: 70 ซม. ความกว้าง: 40 ซม. ขนาดพื้นที่: 0.28 ตรม.
ใหม่
จำนวนหน้า: 32 ชิ้น ความกว้าง: 22.2 ซม. ความสูง: 31.4 ซม.
ดูคอลเล็คชั่น IKEA FAMILYเพิ่มเติม