ช่วงราคาระหว่าง
-
นูร์ดลี ตู้ 12 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 143 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 12 ลิ้นชัก
19,860 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 143 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 12 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 142 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 12 ลิ้นชัก
19,140 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 142 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 15 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 120 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 15 ลิ้นชัก
19,140 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 120 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 16 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 142 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 16 ลิ้นชัก
25,420 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 142 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 2 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 2 ลิ้นชัก
3,190 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 2 ลิ้นชัก, ขาว, แดง ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
New
นูร์ดลี
ตู้ 2 ลิ้นชัก
3,190 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 4 ลิ้นชัก, น้ำเงิน ความกว้างลิ้นชัก: 38 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 34 ซม.
New
นูร์ดลี
ตู้ 4 ลิ้นชัก
7,990 บาท
ความกว้างลิ้นชัก: 38 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 34 ซม.
โคมไฟตั้งโต๊ะ มีอันหนึ่งที่เปิดฝาออกเพื่อโชว์ที่เก็บของด้านใน
ใส่ใจในรายละเอียด
ช่องเสียบสายชาร์จที่ซ่อนอยู่ใต้ชั้นวางของ เหมาะสำหรับชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
นูร์ดลี ตู้ 2 ลิ้นชัก, ขาว, เหลือง ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
New
นูร์ดลี
ตู้ 2 ลิ้นชัก
3,190 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 2 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 2 ลิ้นชัก
4,690 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 3 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 75 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 3 ลิ้นชัก
5,690 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 75 ซม.
 
นูร์ดลี ตู้ 3 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 75 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 3 ลิ้นชัก
4,190 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 75 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 4 ลิ้นชัก, ขาว, แดง ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
New
นูร์ดลี
ตู้ 4 ลิ้นชัก
5,580 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 4 ลิ้นชัก, ขาว, เหลือง ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
New
นูร์ดลี
ตู้ 4 ลิ้นชัก
5,580 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 4 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 4 ลิ้นชัก
9,080 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 4 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 4 ลิ้นชัก
5,580 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 6 ลิ้นชัก, เหลือง, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
New
นูร์ดลี
ตู้ 6 ลิ้นชัก
8,970 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 6 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 143 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 6 ลิ้นชัก
10,080 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 143 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 6 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 143 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 6 ลิ้นชัก
7,580 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 143 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 6 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 6 ลิ้นชัก
8,970 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 6 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 75 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 6 ลิ้นชัก
9,580 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 75 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 7 ลิ้นชัก, เหลือง, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 120 ซม.
New
นูร์ดลี
ตู้ 7 ลิ้นชัก
10,470 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 120 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 7 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 120 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 7 ลิ้นชัก
10,470 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 120 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 8 ลิ้นชัก, แดง, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 8 ลิ้นชัก
13,360 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 8 ลิ้นชัก, ขาว, เหลือง ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
New
นูร์ดลี
ตู้ 8 ลิ้นชัก
10,860 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 8 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 8 ลิ้นชัก
11,860 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 8 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 8 ลิ้นชัก
15,860 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 8 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 8 ลิ้นชัก
10,860 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 8 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 8 ลิ้นชัก
13,360 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 9 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 75 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 9 ลิ้นชัก
13,470 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 75 ซม.
นูร์ดลี ตู้ลิ้นชัก ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ลิ้นชัก
18,640 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี ตู้เสื้อผ้า, ขาว ความกว้างลิ้นชัก: 65.0 ซม. ความลึก: 57.8 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 48.6 ซม.
New
นูร์ดลี
ตู้เสื้อผ้า
12,990 บาท
ความกว้างลิ้นชัก: 65.0 ซม., ความลึก: 57.8 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 48.6 ซม.
นูร์ดลี โครงเตียง, ขาว ความยาว: 212 ซม. ความสูงปลายเตียง: 37 ซม. ความสูงหัวเตียง: 100 ซม.
นูร์ดลี
โครงเตียง
10,890 บาท
ความยาว: 212 ซม., ความสูงปลายเตียง: 37 ซม., ความสูงหัวเตียง: 100 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
นูร์ดลี โครงเตียง, วีเนียร์บีช ความยาว: 212 ซม. ความสูงปลายเตียง: 37 ซม. ความสูงหัวเตียง: 100 ซม.
นูร์ดลี
โครงเตียง
11,790 บาท
ความยาว: 212 ซม., ความสูงปลายเตียง: 37 ซม., ความสูงหัวเตียง: 100 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
นูร์ดลี โต๊ะข้างเตียง, ขาว ความกว้างลิ้นชัก: 23 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 40 ซม.
นูร์ดลี
โต๊ะข้างเตียง
2,990 บาท
ความกว้างลิ้นชัก: 23 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 40 ซม.