ช่วงราคาระหว่าง
-
พรูเมอนาด ชาม, น้ำเงินเข้ม, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 ซม. ความสูง: 8 ซม.
พรูเมอนาด
ชาม
THB 169
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 ซม., ความสูง: 8 ซม.