ช่วงราคาระหว่าง
-
บรูสซาลี ตู้ 3 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 93 ซม. ความกว้าง: 80 ซม.
บรูสซาลี
ตู้ 3 ลิ้นชัก
3,490 บาท
ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 93 ซม., ความกว้าง: 80 ซม.
บรูสซาลี ตู้ 4 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 134 ซม. ความกว้าง: 51 ซม.
บรูสซาลี
ตู้ 4 ลิ้นชัก
3,990 บาท
ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 134 ซม., ความกว้าง: 51 ซม.
บรูสซาลี ตู้ 4 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 117 ซม. ความกว้าง: 80 ซม.
บรูสซาลี
ตู้ 4 ลิ้นชัก
4,990 บาท
ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 117 ซม., ความกว้าง: 80 ซม.
บรูสซาลี โครงเตียง ความยาว: 206 ซม. ความสูงปลายเตียง: 46 ซม. ความสูงหัวเตียง: 93 ซม.
บรูสซาลี
โครงเตียง
4,790 บาท
ความยาว: 206 ซม., ความสูงปลายเตียง: 46 ซม., ความสูงหัวเตียง: 93 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
บรูสซาลี โต๊ะข้างเตียง, ขาว ความลึก: 36 ซม. ความสูง: 62 ซม. ความกว้าง: 44 ซม.
บรูสซาลี
โต๊ะข้างเตียง
1,520 บาท
ความลึก: 36 ซม., ความสูง: 62 ซม., ความกว้าง: 44 ซม.