ช่วงราคาระหว่าง
-
ฟืนดิก ตู้แขวนบานคู่, ขาว, ขาว ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 35 ซม. ความสูง: 60 ซม.
ฟืนดิก
ตู้แขวนบานคู่
1,800 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 35 ซม., ความสูง: 60 ซม.
ฟืนดิก ตู้แขวนบานเดี่ยว, ขาว, ขาว ความกว้าง: 40 ซม. ความลึก: 35 ซม. ความสูง: 60 ซม.
ฟืนดิก
ตู้แขวนบานเดี่ยว
990 บาท
ความกว้าง: 40 ซม., ความลึก: 35 ซม., ความสูง: 60 ซม.