เลียรีค โคมไฟตั้งโต๊ะ ความสูง: 51 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.2 ม.
เลียรีค
โคมไฟตั้งโต๊ะ
1,290 บาท
ความสูง: 51 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.2 ม.