ช่วงราคาระหว่าง
-
ฟรูดิก ชาม, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม. ความสูง: 5 ซม.
ฟรูดิก
ชาม
THB 69
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม., ความสูง: 5 ซม.