ช่วงราคาระหว่าง
-
ฟรูดิก ชาม, แก้วใส ความสูง: 5 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม.
ฟรูดิก
ชาม
69 บาท
ความสูง: 5 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม.