ช่วงราคาระหว่าง
-
บอร์ยเชอ ตู้ชั้นวางของ, ขาว ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 93 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
บอร์ยเชอ
ตู้ชั้นวางของ
2,490 บาท
ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 93 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.
บอร์ยเชอ ตู้ชั้นวางของ, ขาว ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 181 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
บอร์ยเชอ
ตู้ชั้นวางของ
3,990 บาท
ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 181 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.
บอร์ยเชอ ตู้บานกระจก, ขาว ความลึก: 32 ซม. ความสูง: 181 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
บอร์ยเชอ
ตู้บานกระจก
6,490 บาท
ความลึก: 32 ซม., ความสูง: 181 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.
บอร์ยเชอ ตู้วางทีวี, ขาว ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 51 ซม. ความกว้าง: 150 ซม.
บอร์ยเชอ
ตู้วางทีวี
2,590 บาท
ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 51 ซม., ความกว้าง: 150 ซม.
บอร์ยเชอ ตู้หนังสือ, ขาว ความลึก: 32 ซม. ความสูง: 181 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
บอร์ยเชอ
ตู้หนังสือ
3,490 บาท
ความลึก: 32 ซม., ความสูง: 181 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.
บอร์ยเชอ บานตู้, ขาว ความสูง: 86 ซม. ความกว้าง: 37 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
บอร์ยเชอ
บานตู้
1,200 บาท
/2 ชิ้น
ความสูง: 86 ซม., ความกว้าง: 37 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
บอร์ยเชอ ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 36 ซม. ความสูง: 29 ซม. ความกว้าง: 74 ซม.
บอร์ยเชอ
ลิ้นชัก
1,000 บาท
ความลึก: 36 ซม., ความสูง: 29 ซม., ความกว้าง: 74 ซม.
บอร์ยเชอ โต๊ะทำงาน, ขาว ความลึก: 52 ซม. ความสูง: 75 ซม. ความกว้าง: 90 ซม.
บอร์ยเชอ
โต๊ะทำงาน
1,990 บาท
ความลึก: 52 ซม., ความสูง: 75 ซม., ความกว้าง: 90 ซม.
บอร์ยเชอ โต๊ะเข้ามุม, ขาว ความลึก: 93 ซม. ความสูง: 75 ซม. ความกว้าง: 93 ซม.
บอร์ยเชอ
โต๊ะเข้ามุม
2,990 บาท
ความลึก: 93 ซม., ความสูง: 75 ซม., ความกว้าง: 93 ซม.