ช่วงราคาระหว่าง
-

ซีรีส์ VITTSJÖ/วิทท์เชอ

Living room furniture for your favourite things

The display-case like design of VITTSJÖ living room furniture lets your prized possessions be the centre of attention. And, because tempered glass and metal make a durable combo, VITTSJÖ lets you look forward to years of showing off your stuff.

VITTSJÖ metal and tempered glass living room furniture: laptop stand, shelves and coffee table.
วิทท์เชอ ชั้นวางของ, น้ำตาลดำ, แก้ว ความกว้าง: 100 ซม. ความลึก: 36 ซม. ความสูง: 93 ซม.
วิทท์เชอ
ชั้นวางของ
1,990 บาท
ความกว้าง: 100 ซม., ความลึก: 36 ซม., ความสูง: 93 ซม.
วิทท์เชอ ชั้นวางของ, น้ำตาลดำ, แก้ว ความกว้าง: 51 ซม. ความลึก: 36 ซม. ความสูง: 175 ซม.
วิทท์เชอ
ชั้นวางของ
2,290 บาท
ความกว้าง: 51 ซม., ความลึก: 36 ซม., ความสูง: 175 ซม.
วิทท์เชอ ชั้นวางของ, น้ำตาลดำ, แก้ว ความกว้าง: 100 ซม. ความลึก: 36 ซม. ความสูง: 175 ซม.
วิทท์เชอ
ชั้นวางของ
2,990 บาท
ความกว้าง: 100 ซม., ความลึก: 36 ซม., ความสูง: 175 ซม.
วิทท์เชอ ตู้/ชั้นวางของ, น้ำตาลดำ, แก้ว ความกว้าง: 151 ซม. ความลึก: 36 ซม. ความสูง: 175 ซม.
วิทท์เชอ
ตู้/ชั้นวางของ
5,280 บาท
ความกว้าง: 151 ซม., ความลึก: 36 ซม., ความสูง: 175 ซม.