ช่วงราคาระหว่าง
-
อันเยียแนม ชาม, ทรงรี, น้ำตาลเข้ม ความยาว: 30 ซม. ความสูง: 16 ซม. ความกว้าง: 23 ซม.
อันเยียแนม
ชาม
999 บาท
ความยาว: 30 ซม., ความสูง: 16 ซม., ความกว้าง: 23 ซม.