เอียนโฮล์มเมน โซฟาเดี่ยว ภายนอก, เทาอ่อน ความลึก: 69 ซม. ความสูง: 79 ซม. ความสูงที่นั่ง: 29 ซม.
เอียนโฮล์มเมน
โซฟาเดี่ยว ภายนอก
3,190 บาท
ความลึก: 69 ซม., ความสูง: 79 ซม., ความสูงที่นั่ง: 29 ซม.