ช่วงราคาระหว่าง
-
เอียนโฮล์มเมน เก้าอี้มีที่วางแขน, เทาอ่อน ความลึก: 55 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 43 ซม. ความลึกที่นั่ง: 45 ซม.
เอียนโฮล์มเมน
เก้าอี้มีที่วางแขน
2,390 บาท
ความลึก: 55 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 43 ซม., ความลึกที่นั่ง: 45 ซม.
เอียนโฮล์มเมน เก้าอี้เข้ามุม, เทาอ่อน ความลึก: 69 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 63 ซม. ความลึกที่นั่ง: 63 ซม.
เอียนโฮล์มเมน
เก้าอี้เข้ามุม
3,990 บาท
ความลึก: 69 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 63 ซม., ความลึกที่นั่ง: 63 ซม.
เอียนโฮล์มเมน โซฟาเดี่ยวไม่มีแขน, เทาอ่อน ความลึก: 69 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 63 ซม. ความลึกที่นั่ง: 63 ซม.
เอียนโฮล์มเมน
โซฟาเดี่ยวไม่มีแขน
3,190 บาท
ความลึก: 69 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 63 ซม., ความลึกที่นั่ง: 63 ซม.