ช่วงราคาระหว่าง
-
การ์เปน อาร์มแชร์ ความลึก: 69 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 62 ซม. ความลึกที่นั่ง: 62 ซม.
การ์เปน
อาร์มแชร์
3,750 บาท
ความลึก: 69 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 62 ซม., ความลึกที่นั่ง: 62 ซม.
การ์เปน เก้าอี้, ดำ ความลึก: 57 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 43 ซม. ความลึกที่นั่ง: 43 ซม.
การ์เปน
เก้าอี้
1,590 บาท
ความลึก: 57 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 43 ซม., ความลึกที่นั่ง: 43 ซม.
การ์เปน เก้าอี้มีแขน, ดำ ความลึก: 57 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 43 ซม. ความลึกที่นั่ง: 43 ซม.
การ์เปน
เก้าอี้มีแขน
1,890 บาท
ความลึก: 57 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 43 ซม., ความลึกที่นั่ง: 43 ซม.
การ์เปน เก้าอี้เข้ามุม, ดำ ความลึก: 71 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 62 ซม. ความลึกที่นั่ง: 62 ซม.
การ์เปน
เก้าอี้เข้ามุม
2,750 บาท
ความลึก: 71 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 62 ซม., ความลึกที่นั่ง: 62 ซม.
การ์เปน โซฟาเดี่ยวไม่มีแขน, ดำ ความลึก: 71 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 62 ซม. ความลึกที่นั่ง: 62 ซม.
การ์เปน
โซฟาเดี่ยวไม่มีแขน
2,350 บาท
ความลึก: 71 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 62 ซม., ความลึกที่นั่ง: 62 ซม.
การ์เปน โต๊ะ, ดำ ความยาว: 160 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
การ์เปน
โต๊ะ
5,990 บาท
ความยาว: 160 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.