ช่วงราคาระหว่าง
-
การ์เปน อาร์มแชร์ ความกว้าง: 82 ซม. ความลึก: 69 ซม. ความสูง: 70 ซม.
การ์เปน
อาร์มแชร์
THB 3,750
ความกว้าง: 82 ซม., ความลึก: 69 ซม., ความสูง: 70 ซม.
การ์เปน เก้าอี้, ดำ ความกว้าง: 55 ซม. ความลึก: 57 ซม. ความสูง: 85 ซม.
การ์เปน
เก้าอี้
THB 1,590
ความกว้าง: 55 ซม., ความลึก: 57 ซม., ความสูง: 85 ซม.
การ์เปน เก้าอี้มีแขน, ดำ ความกว้าง: 58 ซม. ความลึก: 57 ซม. ความสูง: 85 ซม.
การ์เปน
เก้าอี้มีแขน
THB 1,890
ความกว้าง: 58 ซม., ความลึก: 57 ซม., ความสูง: 85 ซม.
การ์เปน เก้าอี้เข้ามุม, ดำ ความกว้าง: 71 ซม. ความลึก: 71 ซม. ความสูง: 70 ซม.
การ์เปน
เก้าอี้เข้ามุม
THB 2,750
ความกว้าง: 71 ซม., ความลึก: 71 ซม., ความสูง: 70 ซม.
การ์เปน โต๊ะ, ดำ ความยาว: 160 ซม. ความกว้าง: 85 ซม. ความสูง: 74 ซม.
การ์เปน
โต๊ะ
THB 5,990
ความยาว: 160 ซม., ความกว้าง: 85 ซม., ความสูง: 74 ซม.