ช่วงราคาระหว่าง
-
สเตียนส์ทอร์ป ชั้นวางจาน, ขาว ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 12.9 ซม. ความสูง: 76 ซม.
สเตียนส์ทอร์ป
ชั้นวางจาน
2,290 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 12.9 ซม., ความสูง: 76 ซม.
สเตียนส์ทอร์ป รถเข็นอาหาร, น้ำตาลดำ, ไม้โอ๊ค ความกว้าง: 43 ซม. ความลึกต่ำสุด: 45.0 ซม. ความลึกสูงสุด: 62 ซม.
สเตียนส์ทอร์ป
รถเข็นอาหาร
5,900 บาท
ความกว้าง: 43 ซม., ความลึกต่ำสุด: 45.0 ซม., ความลึกสูงสุด: 62 ซม.
สเตียนส์ทอร์ป รถเข็นอาหาร, ขาว, ไม้โอ๊ค ความกว้าง: 43 ซม. ความลึกต่ำสุด: 45.0 ซม. ความลึกสูงสุด: 62 ซม.
สเตียนส์ทอร์ป
รถเข็นอาหาร
5,900 บาท
ความกว้าง: 43 ซม., ความลึกต่ำสุด: 45.0 ซม., ความลึกสูงสุด: 62 ซม.