ช่วงราคาระหว่าง
-
อีสตัด สตูลวางเท้า, Bomstad น้ำตาลเข้ม, Grann ความยาว: 74 ซม. ความกว้าง: 55 ซม. ความสูง: 45 ซม.
อีสตัด
สตูลวางเท้า
9,990 บาท
ความยาว: 74 ซม., ความกว้าง: 55 ซม., ความสูง: 45 ซม.
อีสตัด อาร์มแชร์, Bomstad น้ำตาลเข้ม, Grann ความกว้าง: 110 ซม. ความลึก: 92 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 54 ซม.
อีสตัด
อาร์มแชร์
23,990 บาท
ความกว้าง: 110 ซม., ความลึก: 92 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 54 ซม.
อีสตัด โซฟา 2 ที่นั่ง, Bomstad น้ำตาลเข้ม, Grann ความกว้าง: 166 ซม. ความลึก: 92 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 10 ซม.
อีสตัด
โซฟา 2 ที่นั่ง
35,990 บาท
ความกว้าง: 166 ซม., ความลึก: 92 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 10 ซม.
อีสตัด โซฟา 3 ที่นั่ง, Bomstad น้ำตาลเข้ม, Grann ความกว้าง: 226 ซม. ความลึก: 92 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 10 ซม.
อีสตัด
โซฟา 3 ที่นั่ง
38,990 บาท
ความกว้าง: 226 ซม., ความลึก: 92 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 10 ซม.