ลิมฮัมน์ ชั้นแขวนผนัง, สแตนเลส ความลึก: 20 ซม. ความกว้าง: 40 ซม. / 40 ซม. รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 10 กก.
ลิมฮัมน์
ชั้นแขวนผนัง
350 บาท
ความลึก: 20 ซม., ความกว้าง: 40 ซม. / 40 ซม., รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 10 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก