s
 
 
ช่วงราคาระหว่าง
-
ชีวิค โซฟา 2 ที่นั่ง, Bomstad ดำ, Grann ความกว้าง: 190 ซม. ความลึก: 95 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 140 ซม.
ชีวิค
โซฟา 2 ที่นั่ง
29,990 บาท
ความกว้าง: 190 ซม., ความลึก: 95 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 140 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค โซฟา 3 ที่นั่ง, Bomstad น้ำตาลเข้ม, Grann ความกว้าง: 227 ซม. ความลึก: 95 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 180 ซม.
ชีวิค
โซฟา 3 ที่นั่ง
33,990 บาท
ความกว้าง: 227 ซม., ความลึก: 95 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 180 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค โซฟา 3 ที่นั่งและเก้าอี้นวมยาว, Bomstad น้ำตาลเข้ม, Grann ความลึก: 163 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 270 ซม. ความลึกต่ำสุดของที่นั่ง: 60 ซม.
ชีวิค
โซฟา 3 ที่นั่งและเก้าอี้นวมยาว
56,990 บาท
ความลึก: 163 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 270 ซม., ความลึกต่ำสุดของที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก