ช่วงราคาระหว่าง
-
สเนออิก โคมไฟติดผนัง, ชมพูอ่อน ความกว้าง: 15 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13.5 ซม. ความยาวสายไฟ: 180 ซม.
สเนออิก
โคมไฟติดผนัง
590 บาท
ความกว้าง: 15 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13.5 ซม., ความยาวสายไฟ: 180 ซม.
สเนออิก โคมไฟติดผนัง, ขาว ความกว้าง: 15 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13.5 ซม. ความยาวสายไฟ: 180 ซม.
สเนออิก
โคมไฟติดผนัง
590 บาท
ความกว้าง: 15 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13.5 ซม., ความยาวสายไฟ: 180 ซม.
สเนออิก โคมไฟโต๊ะทำงาน, ชมพูอ่อน ความสูง: 47 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 16 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 13.5 ซม.
สเนออิก
โคมไฟโต๊ะทำงาน
690 บาท
ความสูง: 47 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 16 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 13.5 ซม.