ช่วงราคาระหว่าง
-
มินูท โคมแขวนเพดาน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 32 ซม. ความยาวสายไฟ: 1.6 ม.
มินูท
โคมแขวนเพดาน
1,590 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 32 ซม., ความยาวสายไฟ: 1.6 ม.
มินูท โคมไฟตั้งพื้น ความสูง: 183 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 16 ซม. ความยาวสายไฟ: 3.2 ม.
มินูท
โคมไฟตั้งพื้น
3,690 บาท
ความสูง: 183 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 16 ซม., ความยาวสายไฟ: 3.2 ม.
มินูท โคมไฟติดผนัง ความกว้าง: 12 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 ซม. ความสูง: 17 ซม.
มินูท
โคมไฟติดผนัง
690 บาท
ความกว้าง: 12 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 ซม., ความสูง: 17 ซม.