ช่วงราคาระหว่าง
-
นีฟอร์ช โคมไฟตั้งพื้น, ชุบนิกเกิล สูงอย่างน้อย: 138 ซม. ปรับได้สูงสุด: 168.0 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 28 ซม.
นีฟอร์ช
โคมไฟตั้งพื้น
3,990 บาท
สูงอย่างน้อย: 138 ซม., ปรับได้สูงสุด: 168.0 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 28 ซม.
นีฟอร์ช โคมไฟตั้งโต๊ะ, ชุบนิกเกิล ความสูง: 78.5 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 20 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 33 ซม.
นีฟอร์ช
โคมไฟตั้งโต๊ะ
2,890 บาท
ความสูง: 78.5 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 20 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 33 ซม.
นีฟอร์ช โคมไฟพื้น/โคมไฟอ่านหนังสือ, ชุบนิกเกิล ความสูง: 156.0 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 24 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 14 ซม.
นีฟอร์ช
โคมไฟพื้น/โคมไฟอ่านหนังสือ
2,490 บาท
ความสูง: 156.0 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 24 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 14 ซม.
นีฟอร์ช โคมไฟโต๊ะทำงาน, ชุบนิกเกิล ความสูง: 53.0 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 19 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 14 ซม.
นีฟอร์ช
โคมไฟโต๊ะทำงาน
1,690 บาท
ความสูง: 53.0 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 19 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 14 ซม.