ช่วงราคาระหว่าง
-
นีฟอร์ช โคมไฟตั้งโต๊ะ, ชุบนิกเกิล ความสูง: 78.5 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 20 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 33 ซม.
นีฟอร์ช
โคมไฟตั้งโต๊ะ
2,890 บาท
ความสูง: 78.5 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 20 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 33 ซม.
นีฟอร์ช โคมไฟโต๊ะทำงาน, ชุบนิกเกิล ความสูง: 53.0 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 19 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 14 ซม.
นีฟอร์ช
โคมไฟโต๊ะทำงาน
1,690 บาท
ความสูง: 53.0 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 19 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 14 ซม.