ช่วงราคาระหว่าง
-
ออลเอ็ง โคมไฟตั้งพื้น, ชุบนิกเกิล, ขาว สูงอย่างน้อย: 117 ซม. ปรับได้สูงสุด: 160 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 31 ซม.
ออลเอ็ง
โคมไฟตั้งพื้น
1,990 บาท
สูงอย่างน้อย: 117 ซม., ปรับได้สูงสุด: 160 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 31 ซม.
ออลเอ็ง โคมไฟตั้งโต๊ะ, ชุบนิกเกิล, ขาว ความกว้างโป๊ะโคม: 30 ซม. สูงอย่างน้อย: 61 ซม. ปรับได้สูงสุด: 80 ซม.
ออลเอ็ง
โคมไฟตั้งโต๊ะ
1,390 บาท
ความกว้างโป๊ะโคม: 30 ซม., สูงอย่างน้อย: 61 ซม., ปรับได้สูงสุด: 80 ซม.