ทูร์น่า โคมไฟตั้งโต๊ะ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 26 ซม. ความสูง: 58 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
ทูร์น่า
โคมไฟตั้งโต๊ะ
3,990 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 26 ซม., ความสูง: 58 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.