s
 
 
ช่วงราคาระหว่าง
-
ทีด้าฟอร์ช โซฟา 3 ที่นั่ง, Hensta น้ำตาลอ่อน ความกว้าง: 230 ซม. ความลึก: 95 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 8 ซม.
ทีด้าฟอร์ช
โซฟา 3 ที่นั่ง
23,990 บาท
ความกว้าง: 230 ซม., ความลึก: 95 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 8 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ทีด้าฟอร์ช โซฟา 2 ที่นั่ง, Hensta น้ำตาลเข้ม ความกว้าง: 190 ซม. ความลึก: 95 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 8 ซม.
ทีด้าฟอร์ช
โซฟา 2 ที่นั่ง
21,990 บาท
ความกว้าง: 190 ซม., ความลึก: 95 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 8 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก