ช่วงราคาระหว่าง
-
รอกซ์เออ เก้าอี้, เขียว ความลึก: 48 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 38 ซม. ความลึกที่นั่ง: 34 ซม.
รอกซ์เออ
เก้าอี้
795 บาท
ความลึก: 48 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 38 ซม., ความลึกที่นั่ง: 34 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
รอกซ์เออ เก้าอี้สตูล, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลางเก้าอี้นั่ง: 36 ซม. ความสูงที่นั่ง: 45 ซม. ความกว้าง: 45 ซม.
รอกซ์เออ
เก้าอี้สตูล
490 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลางเก้าอี้นั่ง: 36 ซม., ความสูงที่นั่ง: 45 ซม., ความกว้าง: 45 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก