ช่วงราคาระหว่าง
-

ซีรีส์ STRÖMBY

Elegant frames for your pretty pictures

With their elegant thin black or silver-coloured metal borders, the frames in our STRÖMBY series will really help your photos or artwork stand out. They can be hung horizontally or vertically to suit your space and each comes with a glass screen to protect your pictures.

IKEA STRÖMBY series
สเตริมบี กรอบรูป, สีเงิน ความสูงโครงตู้: 31 ซม. ความกว้างภาพ: 21 ซม. ความสูงภาพ: 30 ซม.
สเตริมบี
กรอบรูป
399 บาท
ความสูงโครงตู้: 31 ซม., ความกว้างภาพ: 21 ซม., ความสูงภาพ: 30 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
สเตริมบี กรอบรูป, สีเงิน ความสูงโครงตู้: 51 ซม. ความกว้างภาพ: 50 ซม. ความสูงภาพ: 50 ซม.
สเตริมบี
กรอบรูป
590 บาท
ความสูงโครงตู้: 51 ซม., ความกว้างภาพ: 50 ซม., ความสูงภาพ: 50 ซม.