ช่วงราคาระหว่าง
-
ชีวิค เก้าอี้นวมตัวยาว ความลึก: 163 ซม. ความลึกที่นั่ง: 124 ซม. ความสูงที่นั่ง: 45 ซม.
ชีวิค
เก้าอี้นวมตัวยาว
9,000 บาท
ความลึก: 163 ซม., ความลึกที่นั่ง: 124 ซม., ความสูงที่นั่ง: 45 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค เก้าอี้นวมยาว 2 ตัว+อาร์มแชร์ ความกว้างสูงสุด: 270 ซม. ความลึกต่ำสุด: 98 ซม. ความลึกสูงสุด: 163 ซม.
ชีวิค
เก้าอี้นวมยาว 2 ตัว+อาร์มแชร์
24,490 บาท
ความกว้างสูงสุด: 270 ซม., ความลึกต่ำสุด: 98 ซม., ความลึกสูงสุด: 163 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค โซฟา 2 ที่นั่ง ความลึก: 95 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 140 ซม. ความลึกที่นั่ง: 60 ซม.
ชีวิค
โซฟา 2 ที่นั่ง
10,990 บาท
ความลึก: 95 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 140 ซม., ความลึกที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค โซฟา 3 ที่นั่ง ความลึก: 95 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 180 ซม. ความลึกที่นั่ง: 60 ซม.
ชีวิค
โซฟา 3 ที่นั่ง
13,990 บาท
ความลึก: 95 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 180 ซม., ความลึกที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค โซฟา 3 ที่นั่ง ความลึก: 98 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 270 ซม. ความลึกที่นั่ง: 60 ซม.
ชีวิค
โซฟา 3 ที่นั่ง
19,470 บาท
ความลึก: 98 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 270 ซม., ความลึกที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค โซฟา2ที่นั่ง+เก้าอี้นวมยาว ความลึก: 163 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 230 ซม. ความลึกต่ำสุดของที่นั่ง: 60 ซม.
ชีวิค
โซฟา2ที่นั่ง+เก้าอี้นวมยาว
19,990 บาท
ความลึก: 163 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 230 ซม., ความลึกต่ำสุดของที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค โซฟาเดี่ยว+โซฟายาว ความลึก: 163 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 180 ซม. ความลึกต่ำสุดของที่นั่ง: 60 ซม.
ชีวิค
โซฟาเดี่ยว+โซฟายาว
15,490 บาท
ความลึก: 163 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 180 ซม., ความลึกต่ำสุดของที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค โซฟาเดี่ยวไม่มีแขน ความลึก: 98 ซม. ความลึกที่นั่ง: 60 ซม. ความสูงที่นั่ง: 45 ซม.
ชีวิค
โซฟาเดี่ยวไม่มีแขน
6,490 บาท
ความลึก: 98 ซม., ความลึกที่นั่ง: 60 ซม., ความสูงที่นั่ง: 45 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก