ช่วงราคาระหว่าง
-
แวทเท่ โคมไฟตั้งพื้น, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 40 ซม. ความสูง: 93 ซม. ความยาวสายไฟ: 220 ซม.
แวทเท่
โคมไฟตั้งพื้น
THB 1,390
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 40 ซม., ความสูง: 93 ซม., ความยาวสายไฟ: 220 ซม.
แวทเท่ โคมไฟตั้งพื้น, ขาว, ชุบนิกเกิล ความสูง: 163 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 36 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 40 ซม.
แวทเท่
โคมไฟตั้งพื้น
THB 1,590
ความสูง: 163 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 36 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 40 ซม.
แวทเท่ โคมไฟตั้งโต๊ะ, ขาว, ชุบนิกเกิล ความสูง: 54 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 25 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 27 ซม.
แวทเท่
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 950
ความสูง: 54 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 25 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 27 ซม.
แวทเท่ โคมไฟตั้งโต๊ะ, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม. ความสูง: 26 ซม. ความยาวสายไฟ: 200 ซม.
แวทเท่
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 369
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม., ความสูง: 26 ซม., ความยาวสายไฟ: 200 ซม.