แวทเท่ โคมไฟตั้งโต๊ะ, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 33 ซม. ความสูง: 30 ซม. ความยาวสายไฟ: 210 ซม.
แวทเท่
โคมไฟตั้งโต๊ะ
199 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 33 ซม., ความสูง: 30 ซม., ความยาวสายไฟ: 210 ซม.