ช่วงราคาระหว่าง
-
แวทเท่ โคมไฟตั้งพื้น, ขาว ความสูง: 93 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 44 ซม. ความยาวสายไฟ: 263 ซม.
แวทเท่
โคมไฟตั้งพื้น
1,390 บาท
ความสูง: 93 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 44 ซม., ความยาวสายไฟ: 263 ซม.
แวทเท่ โคมไฟตั้งพื้น, ขาว, ชุบนิกเกิล ความสูง: 163 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 36 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 40 ซม.
แวทเท่
โคมไฟตั้งพื้น
1,590 บาท
ความสูง: 163 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 36 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 40 ซม.
แวทเท่ โคมไฟตั้งโต๊ะ, ขาว, ชุบนิกเกิล ความสูง: 54 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 25 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 27 ซม.
แวทเท่
โคมไฟตั้งโต๊ะ
950 บาท
ความสูง: 54 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 25 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 27 ซม.
แวทเท่ โคมไฟตั้งโต๊ะ, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม. ความสูง: 26 ซม. ความยาวสายไฟ: 185 ซม.
แวทเท่
โคมไฟตั้งโต๊ะ
369 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม., ความสูง: 26 ซม., ความยาวสายไฟ: 185 ซม.