ช่วงราคาระหว่าง
-
ทรวล โคมไฟพื้น/โคมไฟอ่านหนังสือ, ขาว ความสูง: 135 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 23 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 9 ซม.
ทรวล
โคมไฟพื้น/โคมไฟอ่านหนังสือ
1,490 บาท
ความสูง: 135 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 23 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 9 ซม.
ทรวล โคมไฟโต๊ะทำงาน, ขาว ความสูง: 64 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15.5 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 9 ซม.
ทรวล
โคมไฟโต๊ะทำงาน
990 บาท
ความสูง: 64 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15.5 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 9 ซม.