ช่วงราคาระหว่าง
-
เลคค์เออ ชั้นวางของ, เทา ความลึก: 32 ซม. ความสูง: 160 ซม. ความกว้าง: 61 ซม.
เลคค์เออ
ชั้นวางของ
1,950 บาท
ความลึก: 32 ซม., ความสูง: 160 ซม., ความกว้าง: 61 ซม.
เลคค์เออ อาร์มแชร์มีเบาะนั่ง, เทา ความลึก: 66 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม. ความลึกที่นั่ง: 43 ซม.
เลคค์เออ
อาร์มแชร์มีเบาะนั่ง
3,290 บาท
ความลึก: 66 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม., ความลึกที่นั่ง: 43 ซม.
เลคค์เออ เก้าอี้, ขาว ความลึก: 52 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 37 ซม. ความลึกที่นั่ง: 38 ซม.
เลคค์เออ
เก้าอี้
759 บาท
ความลึก: 52 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 37 ซม., ความลึกที่นั่ง: 38 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เลคค์เออ เก้าอี้มีที่วางแขน, เทา ความลึก: 60 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 42 ซม. ความลึกที่นั่ง: 42 ซม.
เลคค์เออ
เก้าอี้มีที่วางแขน
2,900 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 42 ซม., ความลึกที่นั่ง: 42 ซม.