ช่วงราคาระหว่าง
-
สมัสก้า จาน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม. ปริมาณบรรจุ: 3 ชิ้น
สมัสก้า
จาน
149 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม., ปริมาณบรรจุ: 3 ชิ้น
สมัสก้า ชาม เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13 ซม. ปริมาณบรรจุ: 3 ชิ้น
สมัสก้า
ชาม
89 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13 ซม., ปริมาณบรรจุ: 3 ชิ้น