ช่วงราคาระหว่าง
-

ซีรีส์ ARHOLMA/ออร์โฮล์มมา

Lounge furniture for outdoor living

The ARHOLMA outdoor series lets you combine individual pieces to create seating that suits your needs. It’s stylish and practical, too – made of hand-woven plastic rattan, you get the look and feel of natural rattan without the upkeep.

ARHOLMA plastic rattan outdoor modular seating with cushions
ออร์โฮล์มมา โซฟาเข้ามุม 3+1 กลางแจ้ง, น้ำตาล, เบจ ความลึก: 76 ซม. ความกว้างด้านขวา: 217 ซม. ความกว้าง: 141 ซม.
ออร์โฮล์มมา
โซฟาเข้ามุม 3+1 กลางแจ้ง
26,740 บาท
ความลึก: 76 ซม., ความกว้างด้านขวา: 217 ซม., ความกว้าง: 141 ซม.
ออร์โฮล์มมา โซฟาเข้ามุม 3+2 กลางแจ้ง, น้ำตาล, เบจ ความลึก: 76 ซม. ความกว้างด้านขวา: 206 ซม. ความกว้าง: 206 ซม.
ออร์โฮล์มมา
โซฟาเข้ามุม 3+2 กลางแจ้ง
31,040 บาท
ความลึก: 76 ซม., ความกว้างด้านขวา: 206 ซม., ความกว้าง: 206 ซม.
ออร์โฮล์มมา โซฟาเข้ามุม 4+1 สตูล กลางแจ้ง, น้ำตาล, เบจ ความลึก: 76 ซม. ความกว้างด้านขวา: 218 ซม. ความกว้าง: 288 ซม.
ออร์โฮล์มมา
โซฟาเข้ามุม 4+1 สตูล กลางแจ้ง
36,330 บาท
ความลึก: 76 ซม., ความกว้างด้านขวา: 218 ซม., ความกว้าง: 288 ซม.
ออร์โฮล์มมา โซฟาเข้ามุม กลางแจ้ง, น้ำตาล ความกว้าง: 76 ซม. ความลึก: 76 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 65 ซม.
ออร์โฮล์มมา
โซฟาเข้ามุม กลางแจ้ง
4,950 บาท
ความกว้าง: 76 ซม., ความลึก: 76 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 65 ซม.
ออร์โฮล์มมา โซฟาเดี่ยว กลางแจ้ง, น้ำตาล ความกว้าง: 65 ซม. ความลึก: 76 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 65 ซม.
ออร์โฮล์มมา
โซฟาเดี่ยว กลางแจ้ง
3,950 บาท
ความกว้าง: 65 ซม., ความลึก: 76 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 65 ซม.