ช่วงราคาระหว่าง
-

ซีรีส์ FÄRGRIK/แฟร์รีค

Dinnerware for all meals and occasions

The simple style of the dishes in our FÄRGRIK series means they’ll suit all types of meals and every occasion. And they come in different colours that are designed to coordinate, so you can mix and match the way you want and still have a table that looks pulled together.

Färgrik series
แฟร์รีค ชาม, เทอร์ควอยซ์เข้ม ความสูง: 7 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 ซม.
New
แฟร์รีค
ชาม
99 บาท
ความสูง: 7 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 ซม.
แฟร์รีค ชาม, สีเทอร์ควอยซ์ ความสูง: 7 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 ซม.
แฟร์รีค
ชาม
99 บาท
ความสูง: 7 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 ซม.
แฟร์รีค ชาม, ขาว, สโตนแวร์ ความสูง: 7 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 ซม.
แฟร์รีค
ชาม
99 บาท
ความสูง: 7 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 ซม.
แฟร์รีค ชาม, เขียว, สโตนแวร์ ความสูง: 7 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 ซม.
แฟร์รีค
ชาม
99 บาท
ความสูง: 7 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 ซม.
แฟร์รีค ชามข้าว, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม. ความสูง: 6 ซม.
แฟร์รีค
ชามข้าว
45 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม., ความสูง: 6 ซม.