ช่วงราคาระหว่าง
-

ซีรีส์ SKÄNKA/แชงก้า

Pots and pans for all your cooking needs

No matter what the recipe calls for, our versatile SKÄNKA cookware series is up to the task. With quick heating aluminium and Teflon® Select non-stick coating, all of the pieces are easy to cook with and wash up. And comfortable handles that won’t get hot make them easy to handle, too.

SKÄNKA SERIES
แชงก้า กระทะทอด, เทา เส้นผ่านศูนย์กลาง: 24 ซม. ความสูง: 5 ซม.
แชงก้า
กระทะทอด
299 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 24 ซม., ความสูง: 5 ซม.
แชงก้า กระทะทอด, เทา เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม. ความสูง: 5 ซม.
แชงก้า
กระทะทอด
499 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม., ความสูง: 5 ซม.
แชงก้า กระทะย่าง, เทา ความยาว: 28 ซม. ความกว้าง: 28 ซม. ความสูง: 4 ซม.
แชงก้า
กระทะย่าง
790 บาท
ความยาว: 28 ซม., ความกว้าง: 28 ซม., ความสูง: 4 ซม.
แชงก้า หม้อด้าม, เทา เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม. ความสูง: 8 ซม. ความจุ: 1 ลิตร
แชงก้า
หม้อด้าม
299 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม., ความสูง: 8 ซม., ความจุ: 1 ลิตร
แชงก้า หม้อด้ามพร้อมฝา, เทา เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม. ความสูง: 9 ซม. ความจุ: 2 ลิตร
แชงก้า
หม้อด้ามพร้อมฝา
590 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม., ความสูง: 9 ซม., ความจุ: 2 ลิตร
แชงก้า หม้อพร้อมฝา, เทา เส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 ซม. ความสูง: 13 ซม. ความจุ: 3 ลิตร
แชงก้า
หม้อพร้อมฝา
499 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 ซม., ความสูง: 13 ซม., ความจุ: 3 ลิตร
แชงก้า หม้อพร้อมฝา, เทา เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ซม. ความสูง: 15 ซม. ความจุ: 5 ลิตร
แชงก้า
หม้อพร้อมฝา
690 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ซม., ความสูง: 15 ซม., ความจุ: 5 ลิตร