ช่วงราคาระหว่าง
-

ซีรีส์ SVALKA/สวัลก้า

Glassware for celebrating

The SVALKA glassware series has a classic, simple style that’ll look great on your table, whether it’s a normal weekday night or a festive dinner party. You’ll find options for champagne, and red and white wine glasses, all of which are dishwasher safe.

SVALKA SERIES
สวัลก้า แก้วไวน์ขาว, แก้วใส ความสูง: 18 ซม. ปริมาตร: 25 ซล. ปริมาณบรรจุ: 6 ชิ้น
สวัลก้า
แก้วไวน์ขาว
299 บาท
/6 ชิ้น
ความสูง: 18 ซม., ปริมาตร: 25 ซล., ปริมาณบรรจุ: 6 ชิ้น
สวัลก้า แก้วไวน์แดง, แก้วใส ความสูง: 18 ซม. ปริมาตร: 30 ซล. ปริมาณบรรจุ: 6 ชิ้น
สวัลก้า
แก้วไวน์แดง
299 บาท
/6 ชิ้น
ความสูง: 18 ซม., ปริมาตร: 30 ซล., ปริมาณบรรจุ: 6 ชิ้น